Ad
Ad
Ad
Маркетинг

Мисия vs. Визия

Каква е разликата между vision и mission statement?
Pinterest LinkedIn Tumblr

Компаниите по цял свят описват своите мисия и визия, които да ги водят в бизнес стратегията им. Те са важни и основни елементи за развитието и движението напред на всяка организация. Дават на всички участници в компанията споделени цел и посока.

Няма специално изискване да разполагате  и с двете, но повечето фирми се спират на този вариант. Мисията и визията  имат различни цели и не са взаимозаменяеми. И при така динамични и бързопроменящи се живот, пазар, свят, е хубаво да преразглеждате своите от време на време и да ги описвате правилно.

Mission statement vs. Vision statement

Мисията определя посоката на целите на компанията, докато визията чертае пътя за това как организацията да стигне до там.

Мисията поставя общата цел. Тя рисува картина на това, което сте в момента и ще правите през следващите една до три години. Описва какво правите, за кого го правите и ползата, която предоставяте. Обикновено това е кратко изявление, което всички служители могат лесно да цитират и с което да се гордеят.

Визията описва къде се надявате да стигнете в бъдеще, ако успеете да изпълните мисията си. Тя трябва да бъде формулирана така, че да дава насоки и носи вдъхновение. Мислене напред, което следва да се изпълни в рамките на пет до десет години.

Ето и няколко примера:

Ralph Lauren

Мисия: „To inspire the dream of a better life through authenticity and timeless style.“

Визия: „To be a global leader in the design, marketing, and distribution of premium lifestyle products.“

Gucci

Мисия: „To become the leader in the luxury market at a worldwide level.“

Визия: „One of the world’s most desirable fashion houses. Eclectic, contemporary, romantic—Gucci products represent the pinnacle of Italian craftsmanship and are unsurpassed for their quality and attention to detail.“

Dior

Мисия: „To create an environment that is fun, welcoming, and that encourages customers to tap into their creativity and explore their personal styles.“

Визия: „To become the world’s most popular brand in all products that enhance their lifestyle.“

***

Фото: Unsplash

Поселдвайте ни и в Instagram

Comments are closed.